Bli medlem

Detta får du som medlem

Ett nätverk för kompetensutveckling och kompetensutbyte
Närhet till kommunen
Affärs möjligheter inom nätverket
Erfarna samtalspartner
Möte med föredrag och möjlighet för egen presentation
Kommunens förlängda arm  in i företagen
Projektsamverkan
Erbjudande och marknadsföring via Företagsarenans kanaler
Utbyte med andra nätverk

 

Vad kostar det att bli medlem?

Medlemsavgift   300 kronor/kalenderår
Serviceavgift     2200 kronor/kalanderår

Moms endast på serviceavgift. Med kalenderår menas 1 januari - 31 december.
Som ny medlem tillkommer 500:- i insats.

Medlemsansökan