Om oss

om Företagsarenan

Affärsidén är att med samarbete och nätverk  stärka och stödja befintliga och nya företag och därigenom stärka företagsklimatet i Landskrona med omnejd. Föreningen har sitt ursprung i de båda föreningarna Industriarenan och Landskrona affärsnätverk som genom en sammanslagning våren 2013 numera verkar under det gemensamma namnet Företagsarenan.
Företagsarenan består av cirka 100 medlemsföretag med varierade storlek och inriktning. Föreningen har ett nära samarbete med Landskrona stad och Utvecklingsstiftelsen.
Företagarenan vill stärka företagsklimatet i Landskrona och vara grunden till ett nätverk som erbjuder gemensamt delade resurser för erfarenhetsbyte, utbildning, effektivitet, och projektledning. Vi eftersträvar att skapa tillväxt och att intressera nya företag och arbetskraft att etablera sig i Landskrona.

Vår vision: Vi ska vara det naturliga nätverket för företagen i Landskrona och företagen i nätverket ska utvecklas i samverkan

 

Styrelsen