Om Företagsarenan

Affärsidén är att genom ett samarbetande nätverk stärka och stödja såväl befintliga som nya företag. På så vis utvecklar vi företagsklimatet i Landskrona med omnejd. Föreningen har sitt ursprung i de båda föreningarna Industriarenan och Landskrona affärsnätverk, som genom en sammanslagning 2013, numera verkar under det gemensamma namnet Företagsarenan.
Företagsarenan består av cirka 100 medlemsföretag i varierade storlek och inriktning. Föreningen har ett nära samarbete med Landskrona stad och Utvecklingsstiftelsen.
Företagarenan vill stärka företagsklimatet i Landskrona och vara grunden till ett nätverk som erbjuder gemensamt delade resurser för erfarenhetsbyte, utbildning, effektivitet och projektledning. Vi eftersträvar att skapa tillväxt samt att intressera nya företag och arbetskraft att etablera sig i Landskrona.

Vi brinner för att var med och utveckla Landskrona. Vi vill lära känna människorna bakom företagen.
Inom företagsarenan älskar vi att dela med oss av oss själva och våra erfarenheter, allt för att utveckla och utvecklas.

Vår vision: Vi ska vara det naturliga nätverket för företag i Landskrona och medlemmarna i nätverket ska utvecklas i samverkan

Vad kostar det att bli medlem?

Medlemsavgift   300 kronor/kalenderår
Serviceavgift     2200 kronor/kalanderår

Moms endast på serviceavgift. Med kalenderår menas 1 januari – 31 december.
Som ny medlem tillkommer 500:- i insats.

För anmälan, maila till info@foretagsarenan.se

David Elg

Ordförande

Melker Bengtsson

Kassör

Annila Hansson

Sekreterare

Christer Stenberg

Suppleant

Pernilla Anderberg

Ledamot